Wat is de gedachten achter de Agile - Lean filosofie en de Scrum methodiek
Flexibel kunnen reageren bij het creëren van waarde en het elimineren van verspilling door Slim SamenWerken met behoud van relatie.
 

 
Lean is een oude filosofie met een schat aan tools en nog iedere dag bij komen. Lean is een filosofie en vooral manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen. Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, dalen de kosten en daardoor stijgt de winst. 
 
 
 
 
Lean, Scrum of Agile hebben overeenkomsten en kunnen goed gecombineerd worden. Bij iedere filosofie en methode staat de mens centraal. 
 




Afbeelding invoegen
Wat is Scrum
Over het effectief ontwikkelen in teamverband
 
Scrum is een Agile framework ( letterlijk: behendig / lenig). Het kan worden ingezet om in teamverband effectief, flexibel nieuwe plannen, producten of processen te ontwikkelen. Het is inzichtelijk en transparant voor de teamleden en de klant. Iedere 2 - 4 weken kunnen successen gevierd worden omdat er gewerkt wordt in sprints. 
 
Een scrum team pakt zelf een opdracht op en iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen en verdelen van taken. Rollen die Scrum bijzonder maken zijn "product owner" ook wel proceseigenaar en "scrum master" ook wel bord master. Het zorgt voor betrokkenheid en eigenaarschap. De "daily standup" zorgt voor hele korte communicatielijnen en verbinding met de klant. 

 Afbeelding invoegen

 
Combinatie van Lean en Scrum
Beide methodieken zijn ter ondersteuning van een team. Een team dat effectief wil samenwerken en van elkaar leren. Eigenaarschap genomen wordt en zelfsturend zijn. Eén van de tools die gebruikt kan worden is het verbeterbord. Een combinatie van een scrumbord met de filosofie van Lean.
Afbeelding invoegen